The Canary and The Hammer - Centre de la photographie Genève

©Lisa Barnard The Canary and The Hammer- Peru


Mae'r Centre de la photographie Genève yn cyflwyno'r arddangosfa gyntaf yn y Swistir o waith yr artist gweledol Prydeinig Lisa Barnard. Dyma fydd cyflwyniad cynhwysfawr cyntaf ei phrosiect mawr diweddaraf.


Mae’r lluniau yn ‘The Canary and The Hammer’ wedi’u tynnu ar draws pedair blynedd a phedwar cyfandir. Maent yn manylu ar ein parch amlweddog am aur a'i rôl yng ngorchwyl didrugaredd dynoliaeth am gynnydd.  


Mae'r arddangosfa yn rhedeg o 08.09 — 06.11.2022.