Taith i'r Lleuad a'r Haul

Journey-to-the-Moon-and-Sun (Welsh poster)

Manylion

Noson agoriadol: Hydref 27, 17:30 - 20:00

Arddangosfa: Hydref 28 - Tachwedd 12

Lleoliad: Stiwdios Stryd y Coleg, Oriel Elysium, 16 Stryd y Coleg, Abertawe, SA1 5BHMae'r ffotograffiaeth sy'n cael ei arddangos yn cyflwyno gwahanol safbwyntiau rhanbarthol a diwylliannol ar y syniad o dirwedd mewn perthynas â newid a datblygiad cyflym yn Tsieina.  Tynnwyd y rhan fwyaf o'r lluniau yn y dinasoedd lle mae'r artistiaid yn byw neu eu trefi genedigol. Maent yn cynnig arsylwadau personol a barddonol o'u tirweddau dyddiol. Cofnodion a myfyrdodau o newid cymdeithasol ydynt, yn ogystal â mynegiant o'r tir a'r byd.


Mae ffotograffau Chen Yineng o Chang'an, yn cofnodi pathos a barddoniaeth gwareiddiad hynafol a newidiadau prysurdeb modern y ddinas; cymerir gwaith Fan Xiaoying yn ei thref genedigol, talaith Liaoning. Yn wyneb newidiadau diwydiannol, mae atgofion ei phlentyndod wedi mynd yn raddol aneglur. Mae He Yusheng yn darlunio Beijing a'r maestrefi cyfagos, gan adlewyrchu ei deimladau am fywyd yn yr ardaloedd hyn; mae Li Suqing yn archwilio bywyd trefol mewn ffordd dameidiog at amodau byw unigol. Mae Li Yihao yn defnyddio ffotograffiaeth o'r awyr i gofnodi olion gweithgareddau dynol a chyflwyno ymddangosiad natur. Mae Niu Xue yn syllu ar hen waliau ac yn gweld crynhoad hanes a blynyddoedd mewn rhannau o'r muriau hyn. Mae gwaith fideo Ren Ting, a dynnwyd yn Hainan, yn ailfeddwl y berthynas rhwng pobl a natur; tynnodd Wang Peibei luniau o fywyd modern ar strydoedd Shanghai, ac mae Zhang Qiuwen yn dogfennu natur ar uchder.


Mae Taith i’r lleuad a’r haul yn brosiect a gychwynnwyd gan yr ysgolhaig gwadd, Zhang Qiuwen, o dan arweiniad Yr Athro Mark Durden a Peter Finnemore ym Mhrifysgol De Cymru.  Ar gyfer y sioe hon mae Qiuwen wedi gwahodd naw artist o wahanol daleithiau o Tsieina, sy'n athrawon prifysgol ac artistiaid annibynnol. Dyma'r tro cyntaf i'r artistiaid yma a'u gwaith gael eu harddangos yng Nghymru. Bydd yr arddangosfa yn agor ar 27 Hydref 2022.     


#ecdr.cy