GALWAD AGORED: Landscapes of care: ffotograffiaeth, ffilm, pensaernïaeth fodern a threftadaeth tirwedd

Álvaro Siza’s ‘Piscina das Marés’, by Mark Durden and João Leal. Leça da Palmeira, Portugal, 2021. Courtesy of the artists

Mae Sophia Journalyn derbyn cyflwyniadau ar gyfer ei thrydydd cylch thematig “ Landscapes of care”, sy’n mynd i’r afael ag arferion ffotograffig a gweledol cyfoes sy’n canolbwyntio ar sut y gall pensaernïaeth a ddeellir mewn ystyr eang helpu i wella planed sydd wedi torri.
 
Sophia Journal Cyf. 8 | Dyddiad cau crynodeb (Cynhadledd): 1 Tachwedd 2022 |  Landscapes of care: ffotograffiaeth, ffilm, pensaernïaeth fodern a threftadaeth tirwedd.

Golygyddion: Hugh Campbell| Mark Durden| Teresa Ferreira | João Leal | Rikke Munck Petersen  | Igea Troiani

#ecdr.cy