THE RURAL GAZE

202103181022_web.jpg

21/05/2021
9:30 – 17:30

Ar-lein / Online

Bydd Mark Durden yn cadeirio panel ar gyfer y symposiwm undydd ar-lein hwn. Wedi’i drefnu gan GRAIN, mae’r Rural Gaze yn ystyried gwaith ymatebion un ar ddeg o ffotograffwyr a gomisiynwyd i gefn gwlad yn y DU. Bydd cyhoeddiad newydd, a fydd yn cael ei ryddhau yr haf hwn, yn cynnwys eu holl brosiectau ynghyd ag ysgrifennu newydd gan Mark Durden a Camilla Brown. 


Mark Durden will be chairing a panel for this online one-day symposium.  Organised by GRAIN, the Rural Gaze considers the work of eleven commissioned photographers’ responses to the rural in the UK. A new publication, to be released this summer, will feature all their projects along with new writing by Mark Durden and Camilla Brown.


#ecdr.cy #ecdr