Mae'r Athro Mark Durden yn postio ei gyfweliad â Christian Boltanski (1944-2021)

Bolt 1.jpg

Bu farw’r arlunydd Ffrengig Christian Boltanski eleni ar Orffennaf 14eg yn 76 oed. Roeddwn yn ddigon ffodus fy mod wedi cwrdd ag ef. Rhoddodd amser yn hael am gyfweliad hir gyda mi a fy nghariad ar y pryd yn yr École des Beaux-Arts Paris ar Chwefror 14eg 1992. Bryd hynny, roeddwn yn ysgrifennu rhan o fy nhraethawd doethuriaeth ar ei ddefnydd o ffotograffiaeth yn y llyfr a'r canlynol copiir cyfweliad o lungopi o rifyn Ebrill / Mai o Creative Camera. Rwyf wedi colli'r cylchgrawn ond gan ei fod yn arlunydd yr oedd ei waith yn aml yn ymgysylltu â ffurf archifau ac wedi cyflwyno delweddau ffotograffig a ddiraddiwyd trwy atgenhedlu, mae'n ymddangos yn briodol. Roedd yn arlunydd gwych a drawsnewidiodd fy mherthynas â ffotograffiaeth a'm dealltwriaeth ohoni.

#ecdr.cy