Prof. Mark Durden's work features in Scopio and Sofia Journal

J75C8800.jpg

Cyhoeddir gwaith cyfredol Mark Durden gyda João Leal mewn dau rifyn o Scopio, gyda lansiad wedi'i gynllunio yn Porto ar gyfer dechrau'r Haf.   

Mae gwaith Durden o’r prosiect hefyd yn cael sylw yng nghylchgrawn Sophia. 

 

Mark Durden's ongoing work with João Leal is published in two editions of Scopio, with a launch planned in Porto for the early Summer.    

Durden also has work from the project featured in the Sophia journal. 

 

#ecfr #ecdr