Prof. Florence Ayisi won the Grand Prize at the 2021 West African Film Festival

Poster Bronze Men.png

Enillodd rhaglen ddogfen yr Athro Florence Ayisi, The Bronze Men of Cameroon (2020), y Wobr Fawr yng Ngŵyl Ffilm Gorllewin Affrica 2021 yn Texas. Mae'r ffilm yn arsylwi artistiaid efydd wrth eu gwaith ac yn archwilio heriau cynnal treftadaeth ddiwylliannol ac arferion traddodiadol unigryw. 

Prof. Florence Ayisi’s documentary, The Bronze Men of Cameroon (2020), won the Grand Prize at the 2021 West African Film Festival in Texas. The film observes bronze artists at work and explores challenges of maintaining cultural heritage and unique traditional practices. 


#ecdr.cy #ecdr