ME, The Total Show, Common Culture

soaFBGEreGatsmHA.jpg

7 May - 5 June, Rampa, Porto

Mae arddangosfa Mark Durden fel rhan o Common Culture yn lansio yn Rampa, Porto. Gan gymysgu elfennau a dynnwyd o ddiwylliant cerddoriaeth, cyfaddefiadau enwogion, enwogrwydd o’r rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol, siopa, hunan-hyrwyddo a chomedi stand-yp, mae ME, The Total Show yn parhau ymgysylltiad beirniadol y grŵp artistiaid Common Culture â phrosesau cynwyddoli o fewn diwylliant poblogaidd.  


Mark Durden’s exhibition as part of Common Culture launches at Rampa, Porto.  Mixing elements drawn from music culture, celebrity confessions, internet stardom, social media, shopping, self-promotion and stand-up comedy, ME, The Total Show continues the artists’ group Common Culture’s critical engagement with the processes of commodification within popular culture.  

#ecdr #ecdr.cy