MA Ffotograffiaeth Ddogfennol

ma-pho.26a6b102.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae Prifysgol De Cymru yn fyd-enwog ar gyfer astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol ac mae gan ein myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr barch mawr yn y gymuned ffotograffig: yn ennill gwobrau, arddangosfeydd a chynigion cyhoeddi llyfrau. Gyda ffocws ar ymgysylltiad y byd go iawn â materion cymdeithasol a gwleidyddol, mae'r MA unigryw hwn yn cynnig ymgysylltiad archwiliol a bywiog â'r pwnc. Fe'i nodweddir gan ddealltwriaeth eang o ffotograffiaeth, ynghyd â'i ffurfiau ddogfennol mwy traddodiadol, mae'n cwmpasu delweddau rhwydwaith, data, deunydd archifol, sain a delwedd symudol.

Byddwch yn astudio ar-lein gyda'r opsiwn o gael llwybr mynediad cyfleusterau, ar y campws ym Mhrifysgol De Cymru. Darperir dosbarthiadau meistr dewisol hefyd ar y campws yng Nghymru ac yn rhyngwladol gyda'n partneriaid proffesiynol. Bydd dysgu a rhwydweithio cyfoedion i gyfoedion yn rhan bwysig o'r cwrs 

Cewch eich dysgu gan arbenigwyr ym maes ffotograffiaeth ac ymgysylltu â siaradwyr ymweld rhyngwladol a'n carfan o ysgolheigion sy'n ymgymryd â PhD mewn ffotograffiaeth fel rhan o'n Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Ddogfennol (ECDR).

Y nod yw datblygu ymarfer ddogfennol gryf, eang a chynaliadwy sy'n uno meddwl beirniadol trwyadl â chorff o waith y gallwch ei arddangos a'i gyhoeddi'n hyderus. Bydd yr MA yn darparu sylfaen gref ar gyfer datblygu gyrfa fel ymarferydd dogfennol annibynnol yn y diwydiant ffotograffiaeth.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi pwyslais ar oblygiadau athronyddol a damcaniaethol ffotograffiaeth, gan ein bod yn credu ei bod yn bwysig cyd-destunoli ymarfer a galluogi cyfathrebu clir i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.


Dilynwch ni ar Instagram: MADocPhotoUSW
Dilynwch ni ar Facebook: MADocPhotoUSW#ecdr.cy