It’s Called Ffasiwn

Nia (Valentine Disco Party), Gurnos, 2018 © Clémentine Schneidermann and Charlotte James

Mae gwaith Clémentine Schneidermann, myfyrwraig PhD Ffotograffiaeth eCDR, wedi ymddangos yn y Guardian. Mae arddangosfa o’i gwaith Doethur, It’s Called Ffasiwn, yn Sefydliad Martin Parr ym Mryste rhwng 27.03.19 - 25.05.19. Mae It’s Called Ffasiwn yn gydweithrediad rhwng Clémentine a Charlotte James, steilydd a chyfarwyddwr creadigol.


eCDR PhD photography student Clémentine Schneidermann featured in The Guardian about It’s Called Ffasiwn, an exhibition of her Doctoral work at the Martin Parr Foundation in Bristol from 27.03.19 – 25.05.19. It’s Called Ffasiwn is a collaboration between Clémentine and Charlotte James, a creative director and stylist.#ecdr.cy #ecdr