Mae Edgar Martins, myfyriwr PhD eCDR, yn arddangos ei waith yn Oriel Pillar Sera yn Sbaen

53.jpg

What Photography has in Common with an Empty Vase, Edgar Martins 

14 Mawrth i 8 Mai 2020

Drwy gyfleu’n gynhyrchiol delwedd a thestun, ffotograffiaeth, tystiolaeth a ffuglen newydd a hanesyddol, mae gwaith Edgar Martins yn cynnig craffu ar y ffordd y mae rhywun yn ymdrin ag absenoldeb un annwyl, o ganlyniad i wahanu gorfodol. O safbwynt ontolegol, mae'n ceisio atebion i'r cwestiynau canlynol: sut mae un yn cynrychioli testun sy'n osgoi delweddu, sy'n absennol neu'n gudd o'r golwg? 

#ecdr.cy