Dyfodol Dogfennol: Ecolegau, Gwyddoniaeth ac Estheteg Newydd

2-DocumentaryFutures-OK.jpg

Gan fynd i’r afael â dyfodol dogfennol, mae’r symposiwm rhyngwladol undydd hwn yn archwilio’r ffyrdd y mae ffotograffwyr bellach yn gydweithredol ac yn eang yn eu hymchwil wrth iddynt geisio rhoi ffurfiau gweledol i agweddau allweddol ecoleg, economïau, gwyddoniaeth ac estheteg gyfoes. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau a chysylltiadau arloesol â'r cysyniad traddodiadol o ffotograffiaeth fel ffurf realaidd, mae gwaith y dogfenwyr newydd yn ymgysylltu'n feirniadol â gweithrediad a chyflwr marchnadoedd byd-eang, yr isadeiledd y tu ôl i fasnachu stoc algorithmig, ein cadwraeth ac empathi ar gyfer rhywogaethau anifeiliaid a goblygiadau deallusrwydd artiffisial i'n dealltwriaeth o fod yn ddynol.

Mae'r symposiwm ar-lein hwn yn gydweithrediad â'r artist gweledol, cyhoeddwr a’r darlithydd Salvatore Vitale o Brifysgol Gwyddorau Cymhwysol a Chelfyddydau Lucerne, ac fe’i harweinir gan Lisa Barnard a Mark Durden o Brifysgol De Cymru. Fe’i datblygir mewn ymateb i oblygiadau sioe ddigidol a llyfr Vitale, Reset (Futures Photography, 2020) a’i Rhaglen Adrodd Storïau Trawsgyfrwng yn ogystal ag ymchwil ddiweddar Barnard mewn traethodau perfformiadol gweledol a’r rhaglen ar-lein MA Ffotograffiaeth Ddogfennol sydd newydd ei hailddilysu.

Y siaradwyr a gadarnhawyd ar hyn o bryd yw Eline Benjaminsen ac Elias Kamaiyo, Lebohang Kganye, Sheng-Wen Lo, Maija Tammi, Mark Curran ac Iris Sikking.

Recordiadau o'r digwyddiad: 

#ecdr.cy