Contested Landscapes, Bienaali Mannheim

©Lisa Barnard Mannheim Biennali-From Where I stand- Contested Landscapes

From Where I Stand ©Lisa Barnard


Mae Contested Landscapes yn mynd i'r afael â'r heriau ecolegol y mae'r byd yn eu hwynebu heddiw. Ers canrifoedd, mae economïau cyfalafol a lluoedd imperialaidd wedi trethu'n drwm ac wedi cynhyrchu'r ddaear er eu budd eu hunain. Ystyrir natur fel adnodd ar gyfer twf economaidd: mae ei werth economaidd yn cario mwy o bwysau na'i werth ecolegol. Sut gallwn ni ail-gydbwyso'r berthynas rhwng pobl a'r amgylchedd fel y gall cenedlaethau'r dyfodol elwa o ddewisiadau amgen cynaliadwy?

Artistiaid sy'n cymryd rhan

Aàdesokan, Lisa Barnard, Awoiska van der Molen, Rune Peitersen, Yan Wang Preston, Małgorzata Stankiewicz, Katja Stuke & Oliver Sieber, Misha Vallejo Prut. Curated by Iris Sikking.


#ecdr.cy