Yr Athro Florence Ayisi yn rhyddhau ffilm ddogfen 'The Bronze Men of Cameroon'on'

thumbnail_Poster TBMOC.jpg

Dyddiad rhyddhau Medi 2020

Mae The Bronze Men of Cameroon yn ffilm ddogfen am dreftadaeth, parhad a newid diwylliannol. Cyflwyna'r ffilm hon bortread o gastio efydd sef arfer traddodiadol gwerthfawr sydd wedi diffinio hunaniaeth pobl Bamum yn Rhanbarth Gorllewinol Camerŵn. Mae'r traddodiad hwn, a oedd gynt yn llewyrchus, bellach mewn perygl wrth i dueddiadau byd-eang effeithio ar y ffordd o fyw a drysorir, sydd wedi cynnal bywoliaethau dros sawl cenhedlaeth.

#ecdr.cy