phd

Ymchwil Ôl-raddedig

Myfyrwyr Ymchwil Cyfredol

Sama– Teitl: Face and Mask: Portraiture and Anonymity
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden

Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Eileen Little a Dr Emily Underwood-Lee

Iwan Bala – Teitl: Custodial Aesthetics: Cultural Memory in Contemporary Visual Art Practice in Wales.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Lisa Lewis
Goruchwyliwr Cyntaf: Yr Athro Mark Durden

David Barnes – Teitl: 'Small Stories’ – Photographer and community practice in Wales.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden.
Goruchwyliwr Cyntaf: Yr Athro Lisa Lewis

Alba Gimenez – Teitl: Between Evidence and Estrangement: Brecht’s Resonance in Contemporary Documentary Practice.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Eileen Little

Lukasz Kubicki – Teitl: Photography and Durational Relationships to the Landscape.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Professor Mark Durden 
Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Eileen Little

Edgar Martins – Teitl: The Impossible Document
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

Les Monaghan – Teitl: The Triumph of Self.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

George Petry – Teitl: The Vietnam War archive of Welsh Photographer Philip Jones Griffiths.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Russell Roberts, Darllenydd mewn Ffotograffeg

Ana Catarina Pinho – Teitl: Transformations of the Real: Photographic Archives in Contemporary Documentary Practices.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

Clémentine Schneidermann – Teitl: Fantasies from the Real : The Representation(s) of Working-Class Communities in Documentary Photography.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

Cynhadledd Flynyddol Ôl-raddedig

Bob blwyddyn mae Cyfadran y Diwydiannau Creadigol yn cynnal cynhadledd ôl-raddedig. Dyma gyfle i fyfyrwyr ymchwil siarad am eu prosiect ymchwil mewn amgylchedd cefnogol ac ysgolheigaidd. Fe’i cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu medrau cyflwyno, gwerthuso eu cynnydd, a chyfrannu at ddatblygiad ysgolheigaidd eu cydweithwyr.

Llwyddiannau Alumni


  • Cyhoeddodd Daniel Blaufuks Fábrica, sef llyfr a ffilm gyda chasgliad o ddelweddau a luniwyd i olygfeydd helaeth o gof, taith trwy’r mannau a adawyd yn un o’r ffatrïoedd mwyaf yn Ewrop mewn rhanbarth diwydiannol sy’n ffynnu unwaith eto, nad oedd erioed wedi adennill o’r golled o’r farchnad deunyddiau i’r allforion Tseiniaidd.
  • Arddangosodd Amak Mahmoodian ei gwaith yn Belfast Exposed fel rhan o Catharsis – arddangosfa grwp newydd sy’n dwyn ynghyd dri phrosiect gan ffotograffwyr cyfoes sy’n defnyddio portreadau mewn ffyrdd arloesol i archwilio a dod i delerau â hanes cymhleth neu deuluol.
  • Agorwyd arddangosfa unigol Dragana Jurišic’s, My Own Unknown, yn y Ganolfan Culturel Irlandais yn Ffrainc ar 9 Tachwedd gyda sgwrs rhwng yr artist Dragana Jurišic a’r curadur Natasha Christia a pharti i ddilyn hynny.