phd

Ymchwil Ôl-raddedig

Myfyrwyr Ymchwil Cyfredol

Sama– Teitl: Face and Mask: Portraiture and Anonymity
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden

Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Eileen Little a Dr Emily Underwood-Lee

Iwan Bala – Teitl: Custodial Aesthetics: Cultural Memory in Contemporary Visual Art Practice in Wales.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Lisa Lewis
Goruchwyliwr Cyntaf: Yr Athro Mark Durden

David Barnes – Teitl: 'Small Stories’ – Photographer and community practice in Wales.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden.
Goruchwyliwr Cyntaf: Yr Athro Lisa Lewis

Alba Gimenez – Teitl: Between Evidence and Estrangement: Brecht’s Resonance in Contemporary Documentary Practice.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Eileen Little

Lukasz Kubicki – Teitl: Photography and Durational Relationships to the Landscape.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Professor Mark Durden 
Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Eileen Little

Edgar Martins – Teitl: The Impossible Document
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

James Milne – Teitl: Hidden in Built Form: Imaging Unconsidered Landmarks. Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden. Goruchwyliwr Cyntaf: Eileen Little

Les Monaghan – Teitl: The Triumph of Self.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

George Petry – Teitl: The Vietnam War archive of Welsh Photographer Philip Jones Griffiths.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Dr Russell Roberts, Darllenydd mewn Ffotograffeg

Ana Catarina Pinho – Teitl: Transformations of the Real: Photographic Archives in Contemporary Documentary Practices.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

Clémentine Schneidermann – Teitl: Fantasies from the Real : The Representation(s) of Working-Class Communities in Documentary Photography.
Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Mark Durden
Goruchwyliwr Cyntaf: Lisa Barnard, Darllenydd mewn Ffotograffeg Ddogfennol

Cynhadledd Flynyddol Ôl-raddedig

Bob blwyddyn mae Cyfadran y Diwydiannau Creadigol yn cynnal cynhadledd ôl-raddedig. Dyma gyfle i fyfyrwyr ymchwil siarad am eu prosiect ymchwil mewn amgylchedd cefnogol ac ysgolheigaidd. Fe’i cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu medrau cyflwyno, gwerthuso eu cynnydd, a chyfrannu at ddatblygiad ysgolheigaidd eu cydweithwyr.

Llwyddiannau Alumni


  • Cyhoeddodd Daniel Blaufuks Fábrica, sef llyfr a ffilm gyda chasgliad o ddelweddau a luniwyd i olygfeydd helaeth o gof, taith trwy’r mannau a adawyd yn un o’r ffatrïoedd mwyaf yn Ewrop mewn rhanbarth diwydiannol sy’n ffynnu unwaith eto, nad oedd erioed wedi adennill o’r golled o’r farchnad deunyddiau i’r allforion Tseiniaidd.
  • Arddangosodd Amak Mahmoodian ei gwaith yn Belfast Exposed fel rhan o Catharsis – arddangosfa grwp newydd sy’n dwyn ynghyd dri phrosiect gan ffotograffwyr cyfoes sy’n defnyddio portreadau mewn ffyrdd arloesol i archwilio a dod i delerau â hanes cymhleth neu deuluol.
  • Agorwyd arddangosfa unigol Dragana Jurišic’s, My Own Unknown, yn y Ganolfan Culturel Irlandais yn Ffrainc ar 9 Tachwedd gyda sgwrs rhwng yr artist Dragana Jurišic a’r curadur Natasha Christia a pharti i ddilyn hynny.

Joao Leal, Resisting Narrative: Artistic research, narrativity and the constraints of academia

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Lisa Barnard


Alfredo Cramerotti (2020), Expanded Photography: The Hyperimage

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Lisa Barnard


Joanna Vestey (2019), Visualising Collective Fictions

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Lisa Barnard


Martina Cleary (2017), Photography as a Site of Mnemonic Return in The Construction and Reconstruction of Identity

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Dr Helen Sear


Daniel Blaufuks (2017), Photography in the works of Georges Perec and W.G. Sebald and the relation to Memory and the Holocaust

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Dr Russell Roberts


Amak Mahmoodian (2015), Double Identity

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Dr Helen Sear


Dragana Jurisic (2013), YU: The Lost Country

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Yr Athro Ian Walker


Liam Devlin (2013) , Can a multi-disciplinary approach to research and presentation act as an aid to agency within contemporary documentary

Tîm Goruchwylio: Dr Ian Walker; Dr Russell Roberts, Reader in Photography


Geraint Davies (2012), Dimensions, Perceptions: Resonances from Durer’s MELENCOLIA I

Cyfarwyddwr astudiaethau: Yr Athro Mark Durden


Ronnie Close (2011), The Abject and the Envy: An Investigation of Art & Politics in the 1981 Hunger Strikes in Northern Ireland

Tîm Goruchwylio: Yr Athro Mark Durden; Dr Russell Roberts


Yannis Kontos (2011), Beyond photojournalism : constraints and contradictions in hostile environments

Cyfarwyddwr astudiaethau: Yr Athro Mark Durden


Stuart Bingham (2010), Photography and the Falklands conflict : Homeric heroism in modern warfare

Cyfarwyddwr astudiaethau: Dr Ian Walker


Paul Cabuts (2009), Image and Imagination: Creative Photography and the South Wales Valleys

Cyfarwyddwr astudiaethau: Dr Ian Walker


Helen Sear (2009), Reconstructing experience : a critical commentary on selected works made by the artist Helen Sear

Cyfarwyddwr astudiaethau: Yr Athro Mark Durden


KayLynn Deveney (2008), Confessions, conventions and cockroaches : reflecting on home via photography and the diary

Cyfarwyddwr astudiaethau: Yr Athro Mark Durden


Simon Stahli (2008), Dwelling Contingency: Towards a Reappraisal of the Late Work of the British Photographer Raymond Moore, in light of its affinities with a Zen Buddhist worldview

Cyfarwyddwr astudiaethau: Dr Ian Walker


Julia Peck (2007), The Making of the Australian Landscape: Photographic Contributions to the Construction of a Nation from New South Wales and Victoria 1870-1917

Cyfarwyddwr astudiaethau: Dr Ian Walker