ECDR logo in Welsh

Pobl


Cyfarwyddwr y Ganolfan:

Yr Athro Mark Durden
Meysydd allweddol: Ffurfiau cyfoes o ffotograffeg ddogfennol, celf a chomedi, diwylliant celf a defnyddwyr, celf a diwylliant enwogion, theori ffotograffeg, ffotograffeg celf o 1960 hyd heddiw, ffotograffeg a phensaernïaeth, trawsnewid ffotograffeg yn yr oes ddigidol, ffotograffeg yr FSA, John Szarkowski, Andy Warhol, Dorothea Lange a Roland Barthes.

Staff Academaidd

Yr Athro Florence Ayisi
Meysydd allweddol: Sinemâu trawswladol, dyniaethau digidol, rhywedd gyda chyfeiriad penodol at Fenywod Affricanaidd, Ffilm Ethnograffig, Sinema Affricanaidd, Cynrychioliadau Diwylliannol, Adroddiadau Diaspor a Derbyniad Cynulleidfa Ffilm.

Yr Athro Cyswllt Lisa Barnard
Meysydd allweddol: Ffotograffeg ddogfennol, y berthynas rhwng cyfadeilad diwydiannol milwrol, technoleg newydd, a goblygiadau seicolegol gwrthdaro. Arweinydd rhaglen ar gyfer yr MA mewn Ffotograffeg Ddogfennol.

David Barnes
Meysydd allweddol: Darluniadau o Gymru mewn ffotograffeg ddogfennol, ffilm a llenyddiaeth.

Peter Bobby
Meysydd allweddol: Pensaernïaeth, y ddinas gyfoes.

Philip Cowan
Meysydd allweddol: Ffilm, sinematograffeg, awduriaeth a’r ddelwedd.

Dr Eileen Little
Meysydd allweddol: Naratif ffotograffeg, delwedd a thestun, y clyweledol, y gwaith llyfr ffotograffeg, gwleidyddiaeth hunaniaeth, cynrychiolaeth, athroniaeth ffotograffeg, hanes a chof, theori trawma ac effaith mewn celf.

Magali Nougarède
Meysydd allweddol: Ffotograffeg a’r bob dydd, ffotograffeg a domestigrwydd, ffotograffeg a rhywedd, yr abswrd mewn celf (a bywyd), perthynas rhwng ffotograffeg a cherflunwaith.

Paul Reas
Meysydd allweddol: Ffotograffeg ddogfennol, ton newydd o ddogfennol lliw Prydain.

Matt White
Meysydd allweddol: Celf gyfoes a ffotograffeg.

Cyn Athrawon ac Athrawon Ymweld Cyfredol

Ian Walker, 2013-presennol
Meysydd allweddol: Y berthynas rhwng Swrrealiaeth a ffotograffeg.

Ute Eskildsen (Cyn-gyfarwyddwr Amgueddfa Folkwang, Essen), 2012-15
Meysydd allweddol: ffotograffeg gyfoes yn yr Almaen.

Martin Parr (Magnum) 2010-13
Meysydd allweddol: Globaleiddio, hamdden, defnydd a chyfathrebu.

Paul Seawright (Ulster), 2008-12
Meysydd allweddol: Hanes Gogledd Iwerddon, Afghanistan ar ôl y rhyfel, Affrica drefol.

Cymrodyr Ymweld

Dr Dragana Jurisic, 2018-21
Meysydd allweddol: Ffotograffeg.

Mishka Henner, 2012-15
Meysydd allweddol: Ffotograffeg, y llyfr a’r diwylliant digidol.

Clare Strand, 2012-15
Meysydd allweddol: Ffotograffeg.

Zuhal Ozel, 2010-11
Meysydd allweddol: Arloesi o fewn ffotograffeg ddogfen gyfoes Brydeinig.

Olivia Maria Marques Da Silva, 2009-10
Meysydd allweddol: Cymunedau pysgota yn Matosinhos a Grimsby, wardiau mamolaeth yn Lisbon a Porto.

Cymrodyr Ôl-ddoethurol blaenorol Leverhulme

Jo Longhurst (Llundain), 2008-11
Meysydd allweddol: Profiadau corfforol ac emosiynol o gymnasteg elitaidd mewn hyfforddiant a chystadleuaeth.

Jane Simon (Sydney), 2008-9
Meysydd allweddol: Cyfuno celf, ffotograffeg a ffilm (gan gynnwys ffilmiau cartref) gyda dadleuon methodolegol mewn astudiaethau diwylliannol.