ECDR logo in Welsh

Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil DdogfennolWedi’i sefydlu yn 2000 fel y Ganolfan Ymchwil Ffotograffeg ac sydd bellach wedi’i dynodi fel Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Ddogfennol (eCDR), mae eCDR yn rhoi ffocws yng Nghymru ar gyfer ymchwil o ansawdd uchel mewn ffotograffeg sy’n adeiladu ar ei threftadaeth sefydliadol a’i hysgolheictod rhyngwladol o fri. Ei nod yw datblygu gwaith sy’n mynd i’r afael â hanes diwylliannol ffotograffeg a’r materion cyfoes a dadleuon sy’n hysbysu arferion celf a dogfennol ffotograffeg a ffilm. 

Mae prif feysydd gweithgaredd eCDR yn cynnwys:

  • Cynadleddau, symposia a seminarau, gan ganolbwyntio ar ddiddordebau ymchwil cyfredol y Ganolfan
  • Cyhoeddi, arddangos a churadu
  • Rhaglen Cymrodoriaeth Ryngwladol
  • Prosiectau a ariennir gan gynghorau ymchwil gan gynnwys AHRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, sefydliadau ac asiantaethau Sector
  • Partneriaethau traws-ddiwylliannol gyda’r sector amgueddfeydd a’r oriel
  • PhD ac Ymchwil Ôl-ddoethuriaeth

Cysylltwch â ni

Yr Athro Mark Durden