All News tagged with 'news'

PhD successes: Les Monaghan

October 3, 2018

Dewiswyd Les Monaghan, myfyriwr PhD eCDR, fel “Cyfranogwr OPEN18” yn y Brighton Photo Fringe. Dewiswyd Les hefyd ar gyfer artist comisiwn y rhaglen “Gwaith Cymdeithasol?”. Dangoswyd ei waith, “Relative Poverty”, yng nghynhadledd Hawliau Lles Y Gr?p Gweithredu ar Dlodi Plant a chynhadledd Anghydraddoldebau Iechyd, ac yn parhau i deithio i Lyfrgelloedd Doncaster a Llyfrgelloedd Barnsley yn hwyrach yn yr Hydref. Mae ei waith yn ymddangos yn y llyfr Invisible Britain, sy’n cael ei lansio ar Dachwedd 1 2018.


JOANNA VESTEY'S CONDITIONS OF KNOWLEDGE EXHIBITION AT OXFORD

August 10, 2018

Zanzibar Soccer Dreams documentary film by USW Professor Florence Ayisi and Catalin Brylla has been selected for the 2016 programme of the Zanzibar International Film festival (ZIFF – 9th to 17th July 2016).

The post-production of this project was partly fund by the Creative Industries Research Institute at the University of South Wales.

Prof Mark Durden features in a book on Photography in the British Classroom

April 15, 2016

Photography In The British Classroom

THE COASTLINE SERIES
Series editors: GAO Chu and HE Yining
Publisher: YIN Dejian

Author: HE Yining
Commissioning editor?ZHANG Yu
Deputy editor: LIAN Lian and DOING Liang
Published by China Nationality Photography Art Publishing House
First Published 2016 March
ISBN 978-7-5122-0809-4

This book observes the history, current status and development trend of photographic higher education in the UK, providing readers with a comprehensive perspective of British contemporary photographic education.

Interviews with 20 scholars, critics and participants in British photographic education, including USW Professor Mark Durden, are presented in this book, showing the common features of British higher education and characteristics of each school.

This book provides works from 22 international students in British photographic schools and interviews with these students, thus providing fruits of British photographic education.

The book provides information of British photography and photographic education, helping readers of all levels better understand the whole system of British photography.

For further details, please see: http://heyining.com/lcc/study-photography-abroad-series-uk-book-project/

Philip Cowan has been shortlisted for the BAFTSS Best Practice Research Portfolio

February 22, 2016

Philip Cowan, Academic Subject Leader for Film at the University of South Wales, has been shortlisted in the final three for the BAFTSS Best Practice Research Portfolio for his submission; The Use of Colour as a Function of the Cinematographer in The Sleeping Mat Ballad. The submission consists of a film commission shot by Philip Cowan for Welsh National Opera, and a related article on The Democracy of Colour published by the Journal of Media Practice in 2015. The awards are being announced at the annual BAFTSS conference, which is this year in the University of Reading, 14-16 April.

Lisa Barnard presents work at the Imperial War Museum as part of the Lee Miller Curator talks

February 12, 2016

Lisa Barnard, Senior Lecturer in Documentary Photography at the University of South Wales, will be presenting a ‘work in progress’ lecture on her new work on the Osama Bin Laden Tapes at the Imperial War Museum on March the 19th. The event is part of the Lee Miller Curator talks and after the presentation will be an ‘in conversation’ with the curator of the IWM Hilary Roberts. Please note that the event is now fully booked.

12 ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, oddi fewn i Gyfadran y Diwydiannau Creadigol

February 9, 2016

English

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael gwahodd ceisiadau ar gyfer 12 ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, oddi fewn i Gyfadran y Diwydiannau Creadigol (CDC).

CDC yw un o’r cyfadrannau mwyaf o’i bath yn y Deyrnas Unedig, ac mae ganddi berthnasau agos â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac yn ganolfan gyfryngol ffyniannus ar gyfer ffilm, teledu a’r celfyddydau, bydd y gyfadran yn agor adeilad Atrium 2 yn fuan iawn – adeilad a chanddo adnoddau heb eu hail ar gyfer addysgu yn y diwydiannau creadigol.

Lleolir ein hymchwil yn Sefydliad Ymchwil y Diwydiannau Creadigol a’i chanolfannau rhagoriaeth, sef:

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 65% o ymchwil y gyfadran yn uned asesu D35 Cerddoriaeth, Drama, Dawns a Chelfyddydau Perfformio (yn cynnwys y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol) a 75% o ymchwil uned asesu D34 Celf a Dylunio (fel rhan o gyflwyniad ar y cyd gyda WIRAD, Wales Institute of Art & Design) naill ai’n rhyngwladol ragorol (3*) neu’n arwain yn fyd-eang (4*).

Mae’r ysgoloriaethau hyn yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn y genhedlaeth nesaf o ysgolheigion ac ymchwil yn y diwydiannau creadigol, ac yn ganolog i gynllunio’r Brifysgol ar gyfer yr ymarfer rhagoriaeth ymchwil nesaf.

Mae’r alwad hon ar agor i ysgolheigion a chanddynt ddiddordebau ymchwil yn y diwydiannau creadigol a chroesewir ymgeiswyr sy’n defnyddio ystod o fethodau a dulliau disgyblaethol (a rhyngddisgyblaethol). Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrth bobl sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

 • Ffilm Ddogfen a Ffotograffiaeth (yn cynnwys prosiectau curadurol ac ymarfer fel ymchwil)
 • Drama (yn cynnwys drama radio a theledu, a dylunio llwyfan)
 • Cyfryngau a diwylliant mewn cenhedloedd bach
 • Perfformiad/Perfformio (yn cynnwys celfyddydau yn y gymuned; perfformiad a threftadaeth)
 • Cerddoriaeth Boblogaidd
 • Astudiaethau’r cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol (yn cynnwys cynulleidfaoedd a ‘fandom’; rhywedd; diwylliant poblogaidd ac arswyd; polisi; ac astudiaethau lle)
 • Astudiaethau teledu

12 fully-funded PhD scholarships within the Faculty of Creative Industries

February 5, 2016

Cymraeg

The University of South Wales is delighted to invite applications for 12 fully-funded PhD scholarships within the Faculty of Creative Industries (FCI).

FCI is one of the largest faculties of its kind in the UK and enjoys close relationships with the creative industries in Wales, the UK and internationally. Based in Cardiff, a fast-growing media hub for film, television and the arts, the faculty will shortly open its Atrium 2 building with state-of the art facilities for creative industries teaching.

Our research is housed in the Creative Industries Research Institute and its centres of excellence, namely:

In REF 2014, 65% of the faculty’s research in UoA D35 Music, Drama, Dance and Performing Arts (including media and cultural studies) and 75% of research in UoA D34 Art & Design (as part of the joint submission from WIRAD) were rated either internationally excellent (3*) or world-leading (4*). These scholarships represent a major investment in the next generation of creative industries scholars and research, and is integral to the University’s planning for the next REF exercise.

This call is open to all scholars with research interests in creative industries and we welcome applicants employing a range of methods and (inter)disciplinary approaches. However we are particularly keen to hear from people working in the following areas:

 • Documentary film and photography (including curatorial and practice as research projects)
 • Drama (including radio and television drama, and set design)
 • Media and culture in small nations
 • Performance (including community arts; performance and heritage)
 • Popular music
 • Media and cultural studies (including audiences & fandom; gender; popular culture and horror; policy; and place)
 • Television studies

eCPR PhD student Joanna Vestey features in Le Monde.

February 4, 2016

Our photography PhD student Joanna Vestey has recently been featured in Le Monde. In 2014, Joanna was one of ten artists who were nominated as the Jury’s Choice for the Prix Virgina Photographic Award with her series Custodians (recently published as a book by the Ashmolean). Following on from this nomination her work was featured in the M section of Le Monde on January 2016. Joanna’s work has featured previously in The Daily Telegraph. Joanna completed her MA in Photography at the University of South Wales.

Amak Mahmoodian publishes book on Shenasnameh portraits

February 3, 2016

Amak Mahmoodian’s book Shenasnameh, co-published by ICVL Studio and RRB Publishing, will be published on 21st March, marking the first day of the Iranian New Year. Amak is an eCPR PhD candidate at the University of South Wales. Click here to pre-order the Standard edition and the Limited edition prints.

Shenasnameh is the name of the official Iranian Birth Certificate. It comes in a passport-like booklet, complete with a vinyl cover and it contains the basic details and a photograph of the person it identifies. The Shenasnameh is valid for life, but the photograph must be updated according to the standards imposed by the government.

For a woman in Iran, the making of this photograph is a personally charged affair; her hair must be covered in keeping with official standards, and any excess of make-up will be met with official disapproval. The photograph will not be accepted.

Alfredo Cramerotti publishes 'The Idea of (Digital) Image', a text commissioned by the Goethe Institute in Rome

January 13, 2016

Our photography PhD student, Alfredo Cramerotti recently published a text titled The Idea of (Digital) Image. Commissioned by the Goethe Institute in Rome, the text was published under the umbrella of the project Streaming Ego.

Read the full text here.

Matt White has just been selected as the artist in residence working with The Arts & Minds Consortium

December 2, 2015

Matt White has just been selected as the artist in residence working with The Arts & Minds Consortium, a strategic partnership between Tai Calon Community Housing, Head4Arts and Aneurin Leisure in the heart of the South Wales Valleys.

Alfredo Cramerotti publishes an article about the Hyperimage on Vector journal

November 27, 2015

Cramerotti, A. (2015) 'The Hyperimage’ in Matei Bejenaru and Catalin Gheorghe (eds.) Vector – critical research in context. Post-Photography. University of Iasi: Romania, pp. 14-25.

Alfredo Cramerottie’s article titled 'The Hyperimage’ has been published by Vector – critical research in context printed journal. Alfredo is an eCPR PhD candidate at the University of South Wales and his research on the impact of digital culture on artistic and curatorial practice is titled “The Hyperimage: A Curatorial Approach to Expanded Photography”.

Expanded Photo by Alfredo Cramerotti

November 27, 2015

WWW.EXPANDEDPHOTO.COM is an ever-changing, visual translation of two essays by Hito Steyerl “In Praise of the Poor Image” and “Circulationism” (part of a bigger essay). Formulated by Alfredo Cramerotti (with the additional input of Lauren Mele), as part of his PhD research on the impact of digital culture on artistic and curatorial practice, EXPANDEDPHOTO has been developed for eCPR – European Centre for Photography Research, University of South Wales, UK.

La Photographie Aujour d'hui

November 23, 2015

Professor Mark Durden’s book Photography Today (Phaidon 2014) is now published in French. The book is being also translated into Spanish and Chinese.

Lisa Barnard has been awarded the top prize of the Getty Images Prestige Grant.

October 8, 2015

Lisa Barnard, Senior Lecturer in Documentary Photography at University of South Wales, has been awarded $15,000 to realise her project, Sweat of the Sun. A direct response to the financial crisis of 2008, Sweat of the Sun is a desire to connect particular interests; global capitalism, technology, conflict and the role that women increasingly have within this arena within a broader narrative around the material, gold, and how its application as a key nanomaterial is beginning to offer new solutions to a range of glob­al health and environmental challenges.

Professor Mark Durden and Professor David Campbell discuss Jason Rhoades at Baltic Centre for Contemporary Art, April 21st 2015

October 7, 2015

BxNU Symposium: Jason Rhoades / Deviant Paths: 04 – David Campbell and Mark Durden: Exhibition Walkthrough from BALTIC Archive on Vimeo.

Magali Nougarède has been awarded the Artist Residency at the National Botanic Gardens of Wales

October 1, 2015

Magali Nougarède, Senior lecturer on the Photographic Arts BA at the University of South Wales, has been awarded the Artist Residency at the National Botanic Gardens of Wales. The residency will take place from October 2015 until February 2016 and will include both research by the artist and delivery of work. This is the first of two flora residencies, the second taking place January to March 2016 at Llantarnam Grange Arts Centre in Cwmbran.

The Guardian publishes article for the research of our former PhD researcher: Dr Dragana Jurisic

September 14, 2015

Dr Dragana Jurisic’s PhD research in Photography, YU: The Lost Country (2011-2013), featured in an article in The Guardian by Sean O’Hagan, titled We can never go home: an elegy for a lost Yugoslavia. A great success for us as Dragana completed her PhD in University of South Wales, under the supervision of Professor Mark Durden.

To read the full article, please visit The Guardian page.

Philip Cowan publishes article on the use of colour in film

August 19, 2015

Philip Cowan, an Academic Subject Leader (Film) at the University of South Wales has published an article on the use of colour in film, titled 'The Democracy of Colour’ at the Journal of Media Practice.

Margaret Constantas' documentary film screening at CineWord

June 23, 2015

Margaret Constantas’ documentary film “BRANCHES: The Nature of Performance”, completed last year for National Theatre Wales, will be screened at CineWorld, Cardiff this coming Monday 29th June at 6.30pm. The screening is being hosted by Documentary Wales and BAFTA Cymru.

Prof Chris Morris' "Fog of Sex" screening at Hay Festival

May 19, 2015

'The View From My House' screening in Look/15

May 13, 2015

The View from my House (2013, 76 mins)

Saturday, 16 May 2015
19:30-21:00
Look/15, Liverpool

'The View from my House’ film, made by Ian Wiblin and Anthea Kennedy will be screened in Liverpool this coming weekend as part of the Look/15 Liverpool International Photography Festival. This moving art film is based in part on a memory of a young photographer who lived in the Tempelhof district of Berlin, before her exile from Nazi Germany. The film, drawing on letters and notebooks, foregrounds the way in which the woman’s life was stunted by increasing marginalization and terror.

The screening will be followed with a Q&A with the film makers, Ian Wiblin and Anthea Kennedy, and the arts writer Sue Steward.

Review of Peter Bobby's 'High-rise' in CCQ Magazine (Issue 6)

May 12, 2015

The review of Peter Bobby’s High-rise by Emma Geliot (editor and founder of CCQ) is available on the current issue of CCQ Magazine. Emma Geliot praises Peter Bobby’s photographs and videos for bringing “beauty to the banal as art meets architecture” and for creating “a new aesthetic for the corporate reach-for-the-sky towers that dominate our cityscapes, but offer nothing but shadow.”

In addition, ‘Zenith’ images and introductory text featured on Scopio Network – a Portuguese Art & Documentary photography site relating to architecture and the city. The 'Zenith’ images are a key part of the overall body of work High-rise and play a central role in extending the visual approach and overall discussion.

Professor Mark Durden leads Exhibition Walkthrough at BxNU Symposium

April 20, 2015

The Fetishism of Commodities and the Secret Thereof

Exhibition Walkthrough: David Campbell and Mark Durden
BxNU Symposium: Jason Rhoades / Deviant Paths, BALTIC Centre for Contemporary Art, 21 April 2015

Members of the collaborative art group Common Culture, Professor David Campbell (Northumbria University), and Professor Mark Durden (University of South Wales), will lead a responsive walk through of the exhibition in light of their interest in art’s relationship to contemporary cultures of consumption, choosing to focus on the thematic of commodity excess and recycling systems in Rhoades’ work. Campbell and Durdan co-curated Variable Capital at the Bluecoat Liverpool in 2008 alongside a publication by the same title.

Review of Peter Bobby's 'High-rise' in Photomonitor

April 1, 2015

High - rise, 85th, Ladies Toilets, Peter Bobby

Jesse Alexander, an independent photographer, writer and lecturer based in North Somerset, reviewed Peter Bobby’s High-rise (2015) for Photomonitor.

The Independent article on Dr Helen Sear, the first female artist to represent Wales in Venice Biennale

March 16, 2015

Karen Wright meets Helen Sear in her studio in a large shed in Wales. Helen Sear is a Reader in Film, Photography and Digital Media at University of South Wales, and will be the first female artist to represent Wales in the forthcoming Venice Biennale.

The full Independent article is available here

BBC on Helen Sear

Professor Mark Durden's book 'Photography Today' translated into French, Spanish and Chinese

February 16, 2015

Professor Mark Durden’s book Photography Today (Phaidon 2014) is being translated into French, Spanish and Chinese.

This major new survey of contemporary photography considers the work of 80–100 photographers through eleven thematic chapters on subjects such as street photography, portraiture, landscape photography and documentary. It traces the development of photography as an art form in each of these genres individually and also looks at the ties and links between them. What is revealed is a complex story with numerous tangents. Mark Durden’s narrative, combined with rich illustrative content and an easily accessible design, guides a clear path through this story, showcasing the work of great individual photographers while also being able to place this into the larger narrative of the medium’s development.

Liz Hewson was selected for the international show and book reGeneration3

January 23, 2015

ReGeneration award/showcase is held every 5 years and this is the 3rd running of this award. Liz Hewson, who graduated last June from University of South Wales, was put forward for this by the course in September – the exhibition celebrates emerging photographic artists.

On the surface: Photography and Architecture - Crossing Borders and Shifting Boundaries

October 17, 2014

Prof Mark Durden will be presenting at the international conference “On the surface: Photography and Architecture – Crossing Borders and Shifting Boundaries” on Saturday 18 and Sunday 19 October.

MA Documentary Student to be Showcased at Paris Photo

October 13, 2014

Clementine Schniedermann, a MA Documentary Photography student, has her work showcased as part of an international shortlist for a prestigious award that recognises young talent .

Dorothea Lange–Paul Taylor Prize

September 8, 2014

USW graduate Dragana Jurisic has received Special Recognition award from the Dorothea Lange–Paul Taylor Prize. Dragana was awarded her PhD at USW last year and the award was a result of this work.

Professor Mark Durden Publishes Book

June 3, 2014

Photography Today is a lively and accessible survey of photography as art since the 1960s, exploring how, in the hands of some of the world’s greatest photographic artists, it has developed into a respected and versatile artistic medium.

BBC News covers A Fine Beginning: Made in Wales

March 14, 2014

The BBC news website has written a feature on the Made in Wales photography exhibition.

Paul Reas interviewed by The Guardian

March 14, 2014

Senior Lecturer Paul Reas has been interviewed by The Guardian’s Karin Andreasson.

PhD Researcher Presents Work at Yale

March 4, 2014

Stephen Todd, MPhil/PhD Candidate with the European Centre for Photographic Research (eCPR) in the Faculty of Creative Industries, will present his research on the collection of National Museum Wales at the symposium Wales/Iâl/Yale at Yale University in April. The event is being held in conjunction with the Yale Center for British Art and extends eCPR’s work with National Collections in Wales within a growing international network.

Tom Wood Landscapes curated by Professor Mark Durden

January 20, 2014

Curated by Professor Mark Durden, TOM WOODLANDSCAPES, opens on Friday January 17th 2014 at Mostyn, Llandudno.

All Events tagged with 'news'