PhD successes: Les Monaghan

October 3, 2018

Dewiswyd Les Monaghan, myfyriwr PhD eCDR, fel “Cyfranogwr OPEN18” yn y Brighton Photo Fringe. Dewiswyd Les hefyd ar gyfer artist comisiwn y rhaglen “Gwaith Cymdeithasol?”. Dangoswyd ei waith, “Relative Poverty”, yng nghynhadledd Hawliau Lles Y Gr?p Gweithredu ar Dlodi Plant a chynhadledd Anghydraddoldebau Iechyd, ac yn parhau i deithio i Lyfrgelloedd Doncaster a Llyfrgelloedd Barnsley yn hwyrach yn yr Hydref. Mae ei waith yn ymddangos yn y llyfr Invisible Britain, sy’n cael ei lansio ar Dachwedd 1 2018.


eCDR PhD student Les Monaghan has been selected as the “OPEN18 Participate” at the Brighton Photo Fringe. He has been also selected for the artist commission of the “Social Works?” programme. His work, “Relative Poverty” has been shown at the Child Poverty Action Group Welfare Rights conference and the Health Inequalities conference, and it continues to tour Doncaster Libraries and Barnsley Libraries later in the autumn. His work features in the book Invisible Britain, to be launched November 1 2018.

Dave returning home from paying his Bedroom Tax, from body of work Relative Poverty, August 7 2018, Balby, Doncaster Dave returning home from paying his Bedroom Tax, from body of work Relative Poverty, August 7 2018, Balby, Doncaster

Tagged: News