News

PhD successes: Les Monaghan

Posted on October 3, 2018

Dewiswyd Les Monaghan, myfyriwr PhD eCDR, fel “Cyfranogwr OPEN18” yn y Brighton Photo Fringe. Dewiswyd Les hefyd ar gyfer artist comisiwn y rhaglen “Gwaith Cymdeithasol?”. Dangoswyd ei waith, “Relative Poverty”, yng nghynhadledd Hawliau Lles Y Gr?p Gweithredu ar Dlodi Plant a chynhadledd Anghydraddoldebau Iechyd, ac yn parhau i deithio i Lyfrgelloedd Doncaster a Llyfrgelloedd Barnsley yn hwyrach yn yr Hydref. Mae ei waith yn ymddangos yn y llyfr Invisible Britain, sy’n cael ei lansio ar Dachwedd 1 2018.


Tagged: News

JOANNA VESTEY'S CONDITIONS OF KNOWLEDGE EXHIBITION AT OXFORD

Posted on August 10, 2018