CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth

Event Date January 24, 2019 9:30 a.m. – January 25, 2019

Location – Amgueddfa Cymru, Lansiad Arddangosfa Ffotogallery, ATRiuM - Prifysgol De Cymru

English

Amgueddfa Cymru a Chynhadledd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno

CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth


Jenny Rova I would also like to be— a work on jealousy, 2015

Mewn ymateb i’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – Merched a Ffotograffiaeth – bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn edrych ar wleidyddiaeth ffotograffiaeth o ran ei ymateb i ddinasyddiaeth. Bydd yn canolbwyntio ar y ffyrdd y cafodd merched eu cynrychioli gan ffotograffiaeth, a sut y mae merched wedi (ac yn parhau i) siapio hanes ffotograffiaeth.

Diwrnod un – Amgueddfa Cymru

Bydd yr Amgueddfa, ar y cyd â Magnum, yn cyflwyno diwrnod o sgyrsiau a thrafodaethau panel wedi ei guradu gan Fiona Rogers, Sefydlwr Firecracker. Bydd ffotograffwyr benywaidd yn trafod eu rôl a’u dylanwad o fewn ffotograffiaeth ddogfennol, ac yn edrych ar sut y gellir deall eu gwaith yng nghyd-destun gwleidyddiaeth ddiwylliannol heddiw.

Digwyddiad Gyda’r Nos – Lansiad Arddangosfa Ffotogallery

Yn eu horiel yng nghanol y ddinas bydd Ffotogallery yn cyflwyno Noises in the Blood gan Lua Ribeira, sydd wedi’ henwebu gan Magnum. Mae’r arddangosfa yn sylwebaeth ddeifiol ar ddiwylliant y neuadd ddawns Jamaicaidd ym Mhrydain. Yn Nhy Turner, Penarth, bydd yr artist nodedig o Iran, Amak Mahmoodian yn dangos casgliad newydd o waith o’r archif. Bydd lluniaeth ysgafn a bws rhwng y ddau leoliad.

Diwrnod dau – European Centre for Documentary Research: Prifysgol De Cymru

Bydd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno cyfres o sgyrsiau sy’n archwilio’r ffordd y mae ffotograffiaeth gyfoes wedi dod yn fater gwleidyddol a sifil, a’r sawl sy’n cael eu darlunio yn bwysicach nag erioed. Mae’r gynhadledd wedi’i hysbrydoli gan waith Ariella Azoulay, sy’n awgrymu fod pob ffotograff yn dibynnu ar y berthynas rhwng y ffotograffydd a thestun y llun. Bydd yn gyfle i gael trafodaeth eang ar y thema hon mewn ffotograffiaeth.

Siaradwyr wedi’u cadarnhau: Jenny Rova, Anastasia Taylor-Lind a Nina Berman.

Galwad am bapurau

O ran dinasyddiaeth a dogfennaeth, rydym yn gofyn am bapurau ugain munud o hyd sy’n astudio rhai o gyd-destunau merched fel cynhyrchwyr neu fel testunau ffotograffau. Gall y cyd-destunau hyn gynnwys gwrthdaro, technoleg, ôl-wirionedd, trais gwleidyddol, a’r chwalu ffiniau rhwng dogfennu go iawn a rhithiol.

Danfonwch grynodebau i lisa.barnard@southwales.ac.uk o.g.y.d.d. erbyn 10 Rhagfyr 2018.

Mae tocynnau pris llawn yn £30 (£20 wrth ddangos cerdyn myfyriwr).

Mae’r pris yn cynnwys dau ddiwrnod llawn y gynhadledd, sgwrs gyda’r nos a derbyniad yn Ffotogallery ar y 24 Ionawr a the a choffi yn ystod y gynhadledd.

Mae tocynnau ar gael ar www.eventbrite.co.uk

Dilynwch ni ar @docresearchUSW

Saesneg fydd iaith y daith hon ond gallwn ddarparu dehongliad Cymraeg. Er mwyn trefnu dehongliad Cymraeg, cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn gynted â phosib, o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.


Anastasia Taylor-Lind

Olga and Nikolay Grinik live 50 meters away from a Ukrainian frontline military position in old Avdeevka, Donetsk Oblast.

Both their children were born during the war, and they joke about it. “In 2014 we were sitting without electricity for three months because of fighting. Nine months later our daughter Miroslava (right) was born. In 2016 we had no light for a month, and nine months later we got our son Kirill (left). How else you gonna entertain yourself in the darkness? Now we pray there is no electricity outage again,” says Nikolay.

The family owns the only horse in frontline Avdeevka – 11-years old Lastochka (Swallow). She contributes to the family budget: on the weekends they give cart rides to kids in downtown Avdeevka.

Donbass, Eastern Ukraine. 2018.

Tagged: Events