flora - Oriel Davies

Event Date September 17, 2016 – July 12, 2016

Location – Aberystwyth Arts Centre, Gallery 1

OFFICIAL OPENING: Saturday 23 July, 6-8pm
AGORIAD SWYDDOGOL: Sadwrn 23 Gorffennaf, 6-8pm

© Magali Nougarede
Projected Growth © Magali Nougarede
 

flora is an ambitious contemporary arts project that brings together work by national and international artists to reveal flowers as powerful commentators in art.

From common weeds to exotic cultivars, flowers have been and are embedded in people’s lives across the globe, not least as inspiration to artists. This visually stunning exhibition both in and outside of the gallery presents new and existing work by eleven key artists; Emma Bennett, Michael Boffey, Caroline Dear, Anya Gallaccio, Ori Gersht, Owen Griffiths, Anne-Mie Melis, Jacques Nimki, Magali Nougarède, Yoshihiro Suda, Clare Twomey. These artists offer ways in which flowers make visible cultural, historical, geographic, social and scientific ideas.

flora Audio Description Talking Pictures
Every Friday,12noon-1pm. FREE
Providing deeper engagement for blind and partially sighted people to flora through Audio Description Talking Pictures. Audio Description is putting visual images or events into words to improve access for blind and partially sighted audiences.

flora is a National Touring Exhibition curated by Oriel Davies and supported by Arts Council of Wales. Touring schools education programme supported by the Ernest Cook Trust.


© Magali Nougarede
Re-structuration © Magali Nougarede
 

Mae flora yn brosiect celfyddydau cyhoeddus uchelgeisiol sy’n dwyn ynghyd gwaith gan artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol i ddatgelu blodau fel sylwebyddion pwerus mewn celfyddyd.

O chwyn cyffredin i gyltifarau egsotig, mae blodau wedi, ac yn parhau i gael eu hymgorffori ym mywydau pobl ar draws y byd, nid lleiaf fel ysbrydoliaeth bwerus i artistiaid. Mae’r arddangosfa weledol drawiadol hon, tu mewn a thu allan i’r oriel, yn cyflwyno gwaith newydd a gwaith sydd eisoes yn bodoli gan un ar ddeg o artistiaid allweddol; Emma Bennett, Michael Boffey, Caroline Dear, Anya Gallaccio, Ori Gersht, Owen Griffiths, Anne-Mie Melis, Jacques Nimki, Magali Nougarède Yoshihiro Suda a Clare Twomey. Mae’r artistiaid hyn yn cynnig dehongliadau am sut mae blodau yn gwneud syniadau diwylliannol, hanesyddol, daearyddol, cymdeithasol a gwyddonol heddiw yn weladwy.

flora Sain Ddisgrifio: Lluniau’n Siarad
Bob dydd Gwener, 12pm – 1pm. AM DDIM
Bydd y sesiwn hwn yn caniatáu i’r deillion a’r rhannol ddall fwynhau flora trwy gyfrwng Sain Ddisgrifio: Lluniau’n Siarad. Sain Ddisgrifio ydy rhoi delweddau neu ddigwyddiadau gweledol mewn geiriau i wella mynediad i’r deillion a’r rhannol ddall.

 

Tagged: Exhibition